FAQ

Najczęściej zadawane pytania znajdują się poniżej. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji – skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub Facebook.

Jak wygląda praca nad projektem graficznym?

Ogólny zarys prac nad projektem wygląda tak:

  1. Wybierasz produkt i przesyłasz na nasz adres mailowy: kontakt@pomyslynareklame.pl wszystkie wytyczne i materiały do projektu
    Skorzystaj z szablonu „Wytyczne do projektu” znajdujący się w stopce naszego Sklepu. Ma on na celu ułatwienie pracy Tobie i nam, skrócenie czasu oczekiwania i przygotowanie super fajnego projektu.
  2. Po zapoznaniu się z powyższymi materiałami, potwierdzimy Ci ostateczną cenę przygotowania projektu
  3. Jeśli zaakceptujesz podaną przez nas cenę, wpłacasz należność na nasze konto nr: 14 1050 1416 1000 0090 7705 0228, a my rozpoczynamy pracę nad projektem
  4. W ciągu kilku/kilkunastu dni w zależności od trudności projektu, wysyłamy wstępny projekt do akceptacji
  5. Nanosimy uwagi i poprawki
  6. Gotowy projekt graficzny, wysyłamy drogą elektroniczną

Prawda, że to nic trudnego 🙂

Co obejmuje cena projektu graficznego?

Szczegółowy zakres prac nad projektem lub produktem, podajemy w opisie każdego przedmiotu oferowanego w Sklepie. Dodatkowo należy doliczyć cenę dostawy. W przypadku projektu graficznego jest to 0 zł ponieważ wysyłamy go drogą elektroniczną. W przypadku produktów np. wydrukowanych ulotek, banerów, potykaczy – koszt transportu wynosi 25 zł / za przesyłkę do 30 kg.

Ile otrzymam wersji projektu graficznego np. ulotki, wizytówki?

Najczęściej przygotowujemy i wysyłamy jeden projekt graficzny zgodny z przesłanymi przez Ciebie wytycznymi. Wyjątek stanowi projekt logo, obejmujący 3 różne wersje do wyboru.

Ile mogę wnosić poprawek do projektu graficznego?

Do każdego projektu klient może wprowadzić jedną listę drobnych poprawek. W przypadku wprowadzania zmian znacząco odbiegających od pierwotnych ustaleń jest przygotowywany nowy projekt za dodatkową opłatą.

Jakie informacje muszę podać do wykonania projektu graficznego?

Najlepiej skorzystać z szablonu „wytyczne do projektu”, który dostępny jest w stopce naszego Sklepu. Są tam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania atrakcyjnego projektu.

Nie posiadam własnych zdjęć do projektu graficznego, skąd mam je pobrać?

Możliwości jest przynajmniej kilka:
– możesz osobiście kupić zdjęcia na jednym ze stoków czyli stronach ze zdjęciami do sprzedaży
– możesz zlecić nam wyszukanie i zakup zdjęć  w cenie 25 zł/1 szt.
– możesz nam zlecić wykonanie zdjęć np. produktów do e-sklepu
– lub jeśli zbyt duża odległość jest przeszkodą – poszukać lokalnego fotografa

PAMIETAJ, że zdjęcia podlegają prawom autorskim zatem nie można ich dowolnie pobierać z internetu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie w projektach nielegalnych zdjęć. Przesyłając nam zdjęcia, Klient oświadcza, że ma prawa do wykorzystania zdjęć w celach komercyjnych.

Dlaczego ostateczna cena za wykonanie projektu jest wyższa niż ta podana na stronie Sklepu?

Przykład: cena projektu graficznego plakatu wynosi 100 zł, a po otrzymaniu wytycznych potwierdziliśmy cenę 120 zł.

Może się zdarzyć, że ostateczna cena za wykonanie usługi będzie wyższa niż podana na stronie Sklepu. Zawsze potwierdzamy ostateczną cenę po zapoznaniu się z wytycznymi do projektu i przesłanymi przez Ciebie materiałami. Jeśli okaże się, że Twoje wymagania są duże, a nakład pracy nad projektem bardzo czasochłonny lub projekt wymaga podjęcia dodatkowych czynności, nie ujętych w cenie projektu np. obróbkę logotypu, zakup zdjęć, cena ostateczna za wykonanie usługi będzie wyższa. Jeśli nie zgadzasz się z przesłaną przez nas wyceną i nie zaakceptujesz ceny ostatecznej, pieniądze zostaną Ci zwrócone w ciągu 3 dni roboczych.

Jaki jest czas realizacji usługi?

Trudno określić czas lub termin realizacji usługi bez wcześniejszego zapoznania się z zakresem prac. Prosimy zatem o przesłanie szczegółowych informacji abyśmy mogli określić czas realizacji.

Wydrukowane ulotki różnią się kolorystycznie od zaakceptowanego przeze mnie projektu graficznego. Czy mogę je reklamować?

Powodem rozbieżności kolorystycznej między projektem graficznym a wydrukiem materiałów reklamowych, jest różny sposób przygotowywania i zapisywania plików przeznaczonych na różne nośniki tzn. pliki przeznaczone do druku są zapisywane w  barwach CMYK, które na monitorze komputera wyświetlają się często bardzo jaskrawe ale dzięki temu po wydruku są intensywne i „żywe” (nie przytłumione, nie wyblakłe). Pliki przeznaczone na internet przygotowywane są w trybie kolorów RGB i w dużo mniejszej rozdzielczości. Dzięki temu lepiej prezentują się w komputerze niż na wydruku.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Czy mogę dostać zwrot pieniędzy za ulotki, które zostały wydrukowane z błędami w treści?

Przed przekazaniem projektu do druku, zawsze prosimy Cię o jego dokładne sprawdzenie. Nie jest możliwe abyśmy znali się na wszystkim i wychwycili błędy merytoryczne lub graficzne. Zalecamy wydruk i sprawdzenie projektu najlepiej przez 2-3 osoby.

Jeśli zaakceptujesz projekt i zostanie on wydrukowany z błędami, niestety nie ma podstaw do reklamacji.

Czy zostaną mi zwrócone pieniądze jeśli nie będę zadowolony z wykonanego projektu graficznego?

Przyjmując zlecenie, zobowiązujemy się wykonać usługę w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi, które od Ciebie otrzymaliśmy. Angażujemy dużo czasu i wysiłku aby przygotować projekt, który będzie spełniał swoją rolę i będzie się podobał. Jeśli projekt został przygotowany zgodnie z wytycznymi – nie widzimy podstaw aby zwracać  pieniądze za wykonaną pracę. Jeśli w dalszym ciągu nie będziesz zadowolony z projektu, należy złożyć reklamację i uzasadnienie. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

Czy mogę otrzymać plik źródłowy zamawianego projektu graficznego?

Jak najbardziej. Cena pliku źródłowego wynosi 50% ceny projektu graficznego.

Czy zamawiając logo otrzymam do niego prawa autorskie?

Oczywiście. Wykonawca/autor zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do zamówionego projektu logo, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, oraz wykorzystywania projektu na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu za pomocą techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej – bez ograniczeń;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ( strona internetowa, katalog, foldery reklamowe, plakaty itp.)
4) dokonywanie zmian i modyfikacji w zakresie wg uznania Zamawiającego;
5) publikowanie lub rozpowszechnianie w części wg uznania Zamawiającego;
b) Przejście praw autorskich do projektu nastąpi z momentem jego przekazania Zamawiającemu.

Czy można wpłacić zaliczkę lub zapłacić za pobraniem?

Nie, wymagamy płatności z góry. Dotyczy to zarówno produktów jak i usług. Zlecenia na ogół odbywają się zdalnie, bez osobistego kontaktu, zatem nie mamy możliwości upominania się o zapłatę za wykonaną pracę od osób, które np. podadzą nam niepełne informacje o sobie. Z doświadczenia zauważyliśmy również, że płatność z góry mobilizuje do większej aktywności i wpływa na krótszy termin realizacji.